61 Tydzień 19.09-25.09.2016

Widok z nasypu przeciążeniowego w rejonie obiektu 14-WD
2016-09-22