61 Tydzień 19.09-25.09.2016

Obiekt 16-PZ
2016-09-23
Prace przy obiekcie 10-PZ
2016-09-23
Prace w rej. Łacznicy Ł1
2016-09-22
Prace w rej. obiektu 05-WD
2016-09-22
Prace w rejonie km ok. 450+800
2016-09-22
Roboty ziemnie w rejonie km 460+500
2016-09-22