Aktualności - ważne informacje

Złożenie wniosku o wydanie decyzji
W dniu 27.11.2014 r działając w imieniu Generalnego Dyrektora Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Wykonawca złożył do Wojewody Podkarpackiego wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Postępowanie będzie prowadzone w oparciu przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 z późn, zm) oraz kodeks postępowania administracyjnego. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy m.in. pozyskaniu gruntów pod inwestycję drogową, a jednym z jej integralnych elementów jest podział nieruchomości lub wskazanie gruntów, które na mocy tej decyzji stają się własnością właściwej jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.
2014.11.27
Czytaj więcej
Zakończenie weryfikacji Dokumentów Wykonawcy
Zespół Inżyniera Kontraktu zakończył weryfikacje Dokumentów Wykonawcy (projekt architektoniczno-budowlany, Raport ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) oraz przekazał Wykonawcy uwagi celem ustosunkowania się oraz naniesienia niezbędnych poprawek. Poprawny pod względem obowiązujących przepisów oraz decyzji administracyjnych projekt budowlany jest niezbędny do uzyskania decyzji o ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej).
2014.11.18
Czytaj więcej
Kamień milowy
Od dnia podpisania umowy z Wykonawcą Robót (Konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o oraz Aldesa Construcciones S.A z siedzibą w Hiszpani) trwają prace projektowe planowanego odcinka drogi ekspresowej S19. Sporządzenie projektu budowlanego umożliwi złożenie poprawnego i skutecznego wniosku o wydanie Decyzji o Zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Złożenie przedmiotowego wniosku będzie stanowiło osiągnięcie I-go Kamienia Milowego inwestycji.
2014.09.22
Czytaj więcej