Aktualności - ważne informacje

Wydanie przez Komisję Europejską decyzji o dofinansowaniu dla projektu Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Sokołów Młp. Północ - Stobierna oraz w. Świlcza - w. Rzeszów Południe.
13 marca 2017 r. Komisja Europejska wydała decyzję o dofinansowaniu dla projektu Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Sokołów Młp. Północ - Stobierna oraz w. Świlcza - w. Rzeszów Południe.
2017.03.15
Czytaj więcej
Planowana zmiana organizacji ruchu w m. Stobierna w dniu 03.02.2017 r.
W dniu 03.02.2017 roku o godz. 12.00 nastąpi zmiana organizacji ruchu w m. Stobierna.
2017.02.03
Czytaj więcej
Rozpoczęcie przerwy zimowej w Robotach z dniem 15 grudnia 2016r.
Zgodnie Umową nr 2811/14/2014 zawartej pomiędzy Zamawiającym (GDDKiA) i Wykonawcą (Aldesa) okres 15 grudnia-15 marca jest wyłączony z Czasu na Ukończenie (przerwa zimowa). Jednak w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych, za zgodą Inżyniera Kontraktu, Wykonawca będzie mógł kontynuować prace również w tym okresie.
2017.01.07
Czytaj więcej