Multimedia - Galeria zdjęć

Widok na łącznik drogi S19 z DK19 w kier. Lublina
Widok na łącznik drogi S19 z DK19 w kier Rzeszowa
Widok na łącznik drogi S19 z DK19 w kier DP1366
Prace na łączniku S19 z DK19
Umocnienie rowu geokratą w rej. km 450+600
Montaż barier ochronnych na łącznicy - Węzęł Sokołów Młp.
Umocnienie rowu płytami ażurowymi w rejonie MOP Nienadówka
Przygotowanie terenu pod altany - MOOP Nienadówka
Ściek spkarpowy przy obiekcie 17-WE
Płotki naprowadzające dla płazów przy obkcie 16-PZ i 16-APZ
Prace brukarskie oraz wykonywanie odwodnienia liniowego - MOP Stobierna
Bezpieczna nawierzchnia na placu zabawa - MOP Stobierna
Przygotowanie miejsca pod altany - MOP Stobierna
Wykonanie umocnienia rowu płytami ażurowymi przy DD22