Multimedia - Galeria zdjęć

Widok na łącznik drogi S-19 z DK-19 w kierunku DK-19
Widok na łącznik drogi S-19 z DK-19 w kierunku drogi DP1366R
Widok na łącznik drogi S-19 z DK-19 w kierunku Lublina
Widok na łącznik drogi S-19 z DK-19 w kierunku Rzeszowa
Widok na drogę S-19 w rejonie obiektu 05-WD
Widok na węzeł Sokołów Młp w kierunku Sokołowa Młp.
Widok na drogę S-19 w rejonie obiektu 04-PG
Widok na drogę S-19 w rejonie obiektu 10-PZ
Widok na drogę S-19 w rej. km. 453+500 w kierunku Lublina
Widok na drogę S-19 w rej. km. 453+500 w kierunku Rzeszowa
Widok na MOP Nienadówka
Obiekt 17-WE
Place zabaw na MOP Stobierna
Miejsca postojowe na MOP Stobierna
Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych - MOP Stobierna
Budynek WC - MOP Stobierna
Widok na drogę S-19 w rejonie km 461+500
Widok na drogę S-19 wrejonie km 460+200