Multimedia - Galeria zdjęć

Bariera energochłonna przy DD01
Chodnik na MOP Nienadówka
Droga dojazdowa w rejonie 18-PZ
Droga dojazdowa w rejonie MOP Stobierna
Hydrofobizacja obiektu 14-WD
km ok. 453+200 - widok w kier. Lublina
Malowanie oznakowania poziomego w km ok. 453+500
Montaż barier enegochłonnych na DD07
Montaż bramownicy w rej. obiektu 04-PG
Obiekt 02-PZ
Obiekt 03-PZ
Obiekt 04-PG
Widok na MOP Nienadówka
Widok na obiekt 14-WD
Widok z obiektu 13-WG w kierunku Lublina
Widok z obiektu 13-WG w kierunku Rzeszowa
W-wa śceiralna na MOP NIenadówka - zatoczka przy drodze M01
Wyk. w-wy ścieralnej SMA na MOP NIenadówka
Zjazd na Łącznicę Ł1 Węzła Sokołów Młp.