Multimedia - Galeria zdjęć

Droga DD01 w rej. 01PZ
Droga S-19 w rejonie km 454+100 - widok w kier. Lublina
Pierścień ronda - węzęł Sokołów Młp.
Podbudowa z betonu asfaltowego na drodze DD07
Podbudowa z kruszywa łamanego na drodze DD07
Prace w rejonie 08WG - w-wa ścieralna na drodze DD10
Droga S-19 w rejonie km 451+600 - widok w kierunku Lublina
Węzeł - widok w kier. Sokołowa Młp.
Węzeł - widok w kier. Sokołowa Młp.
Węzeł widok w kier. Leżajska
Warstwa ścieralna SMA w rejonie km 456+600
Obiekty 03-PZ i 04-PG
Obiekt 04-PG
Obiekt 14-WD
Ukłdanie wartswy ścieralnej SMA na obiekcie 14-WD
Wykonywanie warstwy SMA za obiektem 14-WD
Widok z obiektu 17-WE
Ekrany przeciwolśnieniowe na obiekcie 17-WE od strony Rzeszowa
Obiekt 17-WE
Umocnienie rowu kiszką faszynową oraz pasem darni w rejonie obiektu 16-PZ
Regulacja studni dn 1200 przy DW 875
Umocnienie rowu płytami ażurowymi w rejonie km 457+100