Multimedia - Galeria zdjęć

Humusowanie skarp w rejonie obiektu 14-WD
Podbudowa C3/4 na drodze DD07
Podbudowa z kruszywa łamanego na drodze DD10
Prace w rejonie obiektu 06-APZ
Prace w rejonie ronda od str. Leżajska
Profilowanie skarp w rejonie obiektu 14-WD
Przygotowania do układania warstwy SMA w rejonie km 458+000
Roboty brukarskie na pierścieniu ronda od str. Sokołowa Młp.
Umocnienia skarp w rejonie obiektu 08WG
Umocnienie rowów płytami azurowymi w rej. km 456+800
Umocnienie rowów w rej. obiektu 14-WD
Widok na plac budowy w rejonie km 457+300
Widok na plac budowy w rejonie obiektu 12-PG
Widok na zjazd na MOP Nienadówka
AW-wa wiążącaC16W na drodze DD10
W-wa wiążąca na drodze DD09
Wykonanie barier ochronnych w rejonie km 457+800
Bariera na obiekcie 13-WG
Ekrany przeciwolśnieniowe na obiekcie 17-WE
Obiekt 13-WG
Rów kryty S-1 - ścianki czołowe i umocnienie na wlocie płytami otworowymi z wypełnieniem humusem
Agregat prądotwórczy MOP Nienadówka
Agregat prądotwórczy MOP Stobierna
Instalacja wentylacyjna (kanały okrągłe, kratki wentylacyjne) - budynek WC Mop Nienadówka