Multimedia - Galeria zdjęć

Frezowanie nawierzchni -DK-19
Droga DD-16
Ekrany przeciwolśnieniowe na obiekcie 17-WE od strony Lublina
Ekrany przeciwolśnieniowe na obiekcie 17-WE od strony Rzeszowa
Km 454+300 - widok w kier. Lublina
Montaż ogrodzenia wzdłuż budowanej drogi S-19
Montaż opraw oświetleniowych w obrębie węzła Sokołów Młp.
Montaż płytek 50x50 na podsypce - okolice obiektu 11 PZ
MOP Nienadówka
MOP Stobierna
Pierwsza warstwa podkładowej nawierzchni żywicznej - obiekt 14-WD
Podbudowa z kruszya łam. na zjeździe na MOP NIenadówka
Podbudowa z kruszywa łamanego na drodze DD09
Prace na DK-19 w rejonie obiektu 17-WE
Przepust z blachy falistej - rów S-1
Regulacja studni do niwelety drogi S-19 - pas dzielący przy 06 PZ
Ścianka działowa z luksferów - budynek WC Mop Nienadówka
Warstwa ścieralna SMA w rej. 01PZ
Węzeł Sokołów Młp. - widok w kier. Leżajska
Węzeł Sokołów Młp. - widok w kier. Sokołowa Młp.
W-wa odsączająca na drodze DD07
W-wa ścieralna SMA na DW881 od str. Sokołowa Młp.
Zbrojenie pod fundament pod agregat prądotwórczy - MOP Stobierna