Multimedia - Galeria zdjęć

Bariera na obiekcie 15-PZ
Budowa ogrodzenia drogi S-19 w rejonie obiektu 15-PZ
Obiekt 16-APZ
Prace w rej. km 450+400
Prace w rejonie obiektu 18-APZ
Skropienie podbudowy z kruszywa emulsją asf. w rej. obiektu 04PG
Układanie asfaltu lanego na obiekcie 01-PZ
Umocnienie skarpy wykopu w rej. km 456+900
Umocnienie skarpy wykopu w rej. km 456+900
Widok na drogę S-19 w rej. km 449+700
Widok na obiekt 11-PZ
Widok z obiektu 11-PZ
Widok na obiekt 16-PZ i 16-APZ
Widok na plac budowy w rejonie obiektu 14-WD w kier. Rzeszowa
Widok na plac budowy w rejonie obiektu 14-WD w kier. Lublina
Widok na rondo Węzła Sokołów Młp. w kier. Leżajska
Widok na S-19 oraz Łącznicę w rej. km 450+900
Widok na węzęł Sokołów Młp
Widok z obiektu 05-WD
Wykonywanie podbudowy bitumiczna w rej. 07PZ
Wykonywanie podbudowy C3/4 w rej. obiektu 11PZ
Wykonywanie w-wy ścieralnej AC11S na drodze dojazdowej DD06