Multimedia - Galeria zdjęć

Betonowanie kapy chodnikowej na obiekcie 13-WG
Obiekt 13-WG
Obiekt 16-APZ
Obiekt 24-PZ
Prace na obiekcie 01-PZ
Prace na obiekcie 16-APZ
Widok na obiekt 04-PG
Widok na obiekt 17-WE
Wykonywanie zasypki na obiekcie 16-APZ
Widok na obiekt 18-APZ
Układanie I warstw podbudowy bitumicznej w rej. 454+500
Układanie I warstw podbudowy bitumicznej w rej. 454+500
Układanie II warstw podbudowy bitumicznej w rej. 454+700
Wykonanie ogrodzenia S-19 w rej km 459+000
Wykonanie przewiertu z rur stalowych
Studnia kanalizacji teletechnicznej
Stelaż dla przyborów sanitarnych MOP Nienadówka
Stolarka okienna i drzwiowa Budynek WC Mop Nienadówka
Elewacja na budynku WC Mop Stobierna
Dach na budynku WC MOP Stobierna
Budowa drenaży płytowych w rejonie obiektu 08-WG
Budowa nasypu w rejonie obiektu 11-PZ
Budowa ogrodzeń w km ok 453+500
Budowa ekranów przeciwolśnienioweych w rej. obiektu 04-PG
Podbudowa bitumiczna w rej. obiektu 10-PZ
Podbudowa C3/4 w km ok. 450+700
Podbudowa C3/4 w rej. obiektu 04-PG
Prace brukarskie na Wężle Sokołów Młp.
Warstwa odsączjąca w rej. 08-WG
Warstwa wiążąca AC 16W w km ok. 450+800
W-wa wiążąca AC 16W na łącznicy Ł1
Wzmocnienie podłoża na DW 881