Multimedia - Galeria zdjęć

Montaż słupa oświetleniowego w rej. obiektu 13-WG
Ogrodzenie na obiekcie 22-WD
Prace w rej. km 449+200
Prace w rejonie km 455+000
Rozplantowanie ziemi urodzajnej na obiekcie 17-WE
Widok z obiektu 17-WE w kierunku Rzeszowa
Wpust dn 500 przy DD15 - 2
Wykonywanie ściany z gruntu zbrojonego - obiekt 13-WG
Wykop pod ułożenie ścieku skarpowego w rej. km. 455+000
Wylot dn 160 KPED 01.20 - DD15
Zbrojenie konstrukcji przepustu - obiekt 24-PZ