Multimedia - Galeria zdjęć

Montaż desek gzymsowych na obiekcie 13-WG
Obiekt 18-APZ
Prace w rejonie MOP NIenadówka
S-19 w km 451+000 - widok w kierunku Rzeszowa
S-19 w km ok 453+000 - widok w kierunku Lublina
S-19 w km ok. 453+000 - widok w kierunku Rzeszowa
Widok na łącznicę Ł-2
Widok na węzeł - w kier. Sokołowa Młp.
Widok w kier. Rzeszowa w rej 03PZ i 04PG
Widok w kier. Rzeszowa w rej. obiektu 01-PZ
Zamontowane oprawy świetlne - Węzeł Sokołów Młp
Zamontowane oprawy świetlne - Węzeł Sokołów Młp
Zbrojenie płyty przejściowej na obiekcie 13-WG