Multimedia - Galeria zdjęć

Droga S-19 w rej. km 461+500 kier. Lublin
Droga S-19 w rej. km 460+200. Widok w kierunku Lublina
MOP Nienadówka - roboty murarskie, ścianki kolankowe.
MOP Stobierna - roboty murarskie
Nasyp w rejonie 11-PZ
Obiekt 13-WG
Obiekt 16-PZ
Podbudowa bitumiczna na DW875
Podbudowa C 3/4 w rejonie 01PZ
Podbudowa C3/4 - droga zjazdowa na MOP Nienadówka
Podbudowa w rej. 10-PZ - widok w kier. Lublina
Prace w rej. obiektu 03-PZ i 04-PG
Prace w rejonie 04-PG
Prace w rejonie 07-APZ i 07PZ
Węzeł Sokołów Młp - widok w kier. Leżajska
Węzeł Sokołów Młp - widok w kier. Leżajska
Węzeł Sokołów Młp - widok w kier. Sokołowa Młp.
Wykop pod obiekt 18-APZ
Widok z obiektu 22-WD
Budowa zbiornika - Mop Nienadówka
Budowa zbiornika - Mop Stobierna