Multimedia - Galeria zdjęć

DW 881 widok w kier. Łańcuta
Łącznica Ł-2 - widok w kier. Rzeszowa
Podbudowa AC 22P na Łącznicy Ł-1
Podbudowa AC 22P na Łącznicy Ł-2
Prace w rej Węzła Sokołów Młp. - widok w kier. Sokołowa Młp.
Prace w rej. 01PZ
Przygotowanie drogi pod układanie warstwy SMA w rej. km 461+100
Układanie pobocza w rej. km 459+200
Wartwa wiążąca w rej. km 461+100
Widok na drogę S-19 w rej. km 457+100
Widok na łącznicę Ł-1
Wykonanie nasypów na poboczach km ok. 453+800
Wykonywanie chodnika przy drodze powiatowej 1217R
Wykonywanie przepustu przy MOP Stobierna
Wykonywanie ścieku trójkątnego w rej. 09PZ