Multimedia - Galeria zdjęć

Podbudowa bitumiczna w km ok. 452+100
Podbudowa bitumiczna w km ok. 452+300
Podbudowa C3/4 na Łącznicy Ł-3
Podbudowa z kruszywa łamanego łącznica Ł1
Podbudowa z kruszywa łamanego w km ok. 450+800
Prace na łącznicy Ł3
Profilowanie skarp w rejonie 08-WG
Rozbiórka nasypu przeciążeniowego na obiekcie11-PZ
Umocnienie skarpy płytami ażurowymi przy DW-881
W-wa odsączająca na MOP Nienadówka
W-wa odsączająca na wyjeździe z MOP Nienadówka
Budowa ścian oporowych - obiekt 13-WG
Budowa ściany oporowej na obiekcie 22-WD
Obiekt 18-PZ
Płyty przejściowe na obiekcie 16-PZ
Układanie papy termozgrzewalnej 14-WD
Układanie papy termozgrzewalnej 14-WD
Widok na obiekt 17-WE z obiektu 18-PZ
Widok na obiekt 22-WD
Wykonywanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego na obiekcie 08-WG
Wykonywanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego na obiekcie 08-WG
Montaż mostka prądowego - Faza-3
Montaż mostka prądowego - Faza-3