Multimedia - Galeria zdjęć

Budowa ronda na węźle Sokołów Młp
Podbudowa bitumiczna z betonu asfaltowego w rejonie km 456+600
Podbudowa kamienna 0-31,5 w rejonie km 458+600
Podbudowa z C3/4 km 450+800 jezdnia prawa
Podbudowa z kruszywa km 452+500
Prace na MOP Nienadówka
Profilowanie skarpy wykopu w rej. km 458+300
Rondo na węźle Sokołów Młp na DW 875
Skropienie podbudowy emulsją w rejonie km 455+000
Sprężanie ustroju nośnego 14-WD na podporą P6.J_2
Ustawianie krawężników granitowych przy DW 875
Warstwa podbudowy z betonu assfaltowego w rejonie km 460+840
Widok na budowaną drogę S-19 w rejonie km 459+200
Wykonanie warstwy wiążącej na odcinku próbnym w km 453+200
Wykonywanie poboczy i profilowanie rowów w rej. km 459+000
Wylot przepustu w rejonie km 460+000
Widok na obiekt 05-WD
Widok z obiektu 08WG w kier. Lublina
Widok z obiektu 08WG w kier. Rzeszowa