Multimedia - Galeria zdjęć

Górna warstwa nasypu w km ok. 450+800
Łącznica Ł-1
Nasyp km ok. 454+800
Nasyp w km ok. 451+100
Podbudowa z kruszywa łamanego w rejonie obiektu 13-WG
Przepust PS-5 przy DD7
Skropienie międzywarstwowe km ok. 453+150
Warstwa podbudowy C 3/4 km ok. 450+900.2
Warstwa podbudowyc 3/4 w km 450+800
Obiekt 01-PZ
Obiekt 02-PZ
Obiekt 08-WG
Obiekt 09-APZ
Zbrojenie skrzydełek obiektu 10-PZ
Obiekt 13-WG
Betonowanie ustroju nośnego etao 3 - obiekt 14-WD
Betonowanie ustroju nośnego etap 3 - obiekt 14-WD
Zacieranie betonu na obiekcie 14-WD
Umocnienie rowu K-1 kiszką faszynową
Regulacja zwisu przewodów roboczych w przęśle nr 46-47