Multimedia - Galeria zdjęć

Frezowanie nawierzchni w rejonie km 461+600
Humusowanie przy DD 07
Humusowanie skarp nasypów przy 05-WD
Prace przy obiekcie 17-WE
Prace w rejonie km 458+400
Prace w rejonie km 458+400
Prace w rejonie km 461+000
Profilowanie skarpy przy 05-WD
Rozbiórka nasypu przeciążeniowego przy 10-PZ
Warstwa ulepszonego podłoża km 451+800
Warstwa ulepszonego podłoża na DW875
Widok na plac budowy w rejonie km 457+500
Naciąganie przewodów roboczych - faza 2
Naciąganie przewodów roboczych - faza 2
Prasowanie uchwytów odciągowych
Wpięcie wiązki przewodów roboczych
Wpięcie wiązki przewodów roboczych