Multimedia - Galeria zdjęć

Widok na plac budowy km 453+400
Górna warstwa nasypu w rejonie km 452+900
Prace w rejonie 05-WD
Prace w rejonie km 450+900
Rozbiórka nasypu przeciążeniowego w rejonie 09-PZ
Widok na DW 875
Widok na DW 875
Widok na plac budowy w rejonie km 450+300
Widok na plac budowy w rejonie km 453+400
Widok na plac budowy w rejonie km 456+600
W-wa podbudowy bitumicznej DW875
Wykonywanie warstwy wiążącej DW 875
Wykonywanie warstwy wiążącej DW 875
Wykonywanie warstwy wiążącej na DW875