Multimedia - Galeria zdjęć

Betonowanie ścianek zaplecznych na obiekcie 08-WG
km 452+300 Podbudowa C 3/4
km 453+900 Podbudowa z kruszywa łamanego
km 454+100 Podbudowa z kruszywa łamanego
Wykonywanie krawężnika betonowego na DW 881
Widok na plac budowy w rejonie km 449+100
Obiekt 03-PZ i 04-PG
Obiekt 15-PZ
Widok w rejonie obiektu 08-WG
Betonowanie na obiekcie 14-WD
Betonowanie ustroju nośnego na obiekcie 14-WD