Multimedia - Galeria zdjęć

Podbudowa C3/4 km 449+800 1
Podbudowa C3/4 km 449+800
Podbudowa C3/4 km 449+800
Podbudowa z kruszywa 0-31,5 km 449+700
Podbudowa z kruszywa 0-31,5 km 457+650
Prace brukarskie na DW 875
Prace przy usuwaniu kolizji 750 kV
Skropienie emulsją asf. km 449+500
Warstwa ulepszonego podłoża km 453+900
Obiekt 14-WD
Obiekt 17-BWE betonowanie ustroju nośnego
Obiekt 17-WE montaż zbrojenia ustroju noścnego
Obiekt 17-WE
Obiekt 19-PZ
Obiekt 25-PZ
Płyty przejściowe na obiekcie 25-PZ