Multimedia - Galeria zdjęć

Budowa nasypu w rejonie obieku 02-PZ
Budowa tymczasowego nasypu w rejonie obiektu 12-PG
Nasyp w rejonie obiektu 02-PZ_2
Nasyp w rejonie obiektu 11-PZ 454+100
Tymczasowe zasypki na obiekcie 11-PZ
Przebudowa sieci 110kV
Widok na obiekt 08-WG
Widok w kierunku obiektu 03-PZ i 04-PG
Wykonanie skarpy w wykopie km 453+800
Wykonywanie WUP między obiektami 01-PZ i 02-PZ
Wykonywanie WUP w rejonie obiektu 08-WG
Wykop w okolicy obiektu13-WD
Obiekt 02-PZ
Obiekt 03-PZ i 04-PG
Obiekt 05-WD
Obiekt 05-WD
Obiekt 06-APZ
Obiekt 06-PZ
Obiekt 08-WG
Obiekt 08-WG
Obiekt 09-PZ
Obiekt 12-PG
Obiekt 13-WG
Obiekt 13-WG
Obiekt 14-WD
Obiekt 14-WD
Obiekt 15-PZ
Obiekt 16-APZ
Obiekt 16-PZ
Obiekt 17-WE
Obiekt 17-WE
Obiekt 17-WE
Obiekt 19-PZ
Obiekt 20-PZ
Obiekt 22-PG
Obiekt 23-PZ