97 Tydzień 29.05-04.06.2017

Profilowanie terenów płaskich w rej. DD07
2017-06-02
Węzeł - widok w kier. Leżajska
2017-06-02
Węzeł - widok w kier. Sokołowa Młp
2017-06-02
Wykonanie oznakowania poziomego w km ok. 453+700
2017-06-02
Widok na obiekt 08-WG
2017-06-02
Wykonywanie pomiaru równości na DK-19 w rejonie obiektu 17-WE
2017-06-01