87 Tydzień 20.03-26.03.2017

Prace na drodze dojazdowej w rej km 461+500
2017-03-24
Prace przy umacnianiu skarp wykopu w rej. km 456+90
2017-03-24
Prace rozbiórkowe na DW 878
2017-03-24
Widok na obiekt 11-PZ
2017-03-24
Umocnienie skar wykopu w rej. km 456+900
2017-03-24
Widok na obiekt 15-PZ.
2017-03-22