86 Tydzień 13.03-19.03.2017

Wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej w rej km. 451+300
2017-03-17
Zagęszczanie warstwy podbudowy bitumicznej w rejonie obiektu 01-PZ
2017-03-17
Prace w rejonie obiektu 07-PZ i 07-APZ
2017-03-16
idok na plac budowy - węzeł Sokołów Młp
2017-03-16
14.03.2017 Prace przy montażu słupków ogrodzeniowych w rej km 456+700
2017-03-14
Profilowanie górnej warstwy podbudowy w rej. obiektu 14-WD
2017-03-14