82 Tydzień 13.02-19.02.2017

Montaż słupa oświetleniowego w rej. obiektu 13-WG
2017-02-16
Obiekt 16-APZ
2017-02-16
Obiekt 16-PZ
2017-02-16
Prace na obiekcie 13-WG
2017-02-16
Prace na obiekcie 17-WE
2017-02-14
Widok na obiekt 18-APZ i 18-PZ
2017-02-14