79 Tydzień 23.01-29.01.2017

Betonowanie obiektu 18-APZ
2017-01-24
Betonownie ustroju nośnego 18-APZ
2017-01-24
Montaż desek gzymsowych na 17-WE
2017-01-24
Prace na obiekcie 16-APZ
2017-01-24