77 Tydzień 09.01-15.01.2017

Prace na DK-19 pod obiektem 17-WE
2017-01-11
Prace na droddze technologicznej w rejonie km 460+200
2017-01-11
Prace ziemne w rejonie obiektu 14-WD
2017-01-11
Przejazd drogą S-19 w rejonie obiektu 17-WE
2017-01-11
Widok na drogę S-19 w rejonie km 454+600
2017-01-11