71 Tydzień 28.11-04.12.2016

Przejazd odcinkiem budowanej drogi S19 od km 461+600 do 458+600
2016-12-03
Obiekt 03-PZ i 04-PG
2016-12-02
Bariery linowe oraz balustrada stalowa na obiekcie 08-WG
2016-12-02
Obiekt 12-PG
2016-12-02
Obiekt 13-WG
2016-12-02
Obiekt 17-WE
2016-12-02