70 Tydzień 21.11-27.11.2016

Przejazd odcinkiem budowanej drogi S19 od km 461+600 do 458+600
2016-11-25
Budowa nasypu w rejonie 06 PZ
2016-11-24
Droga wojewódzka DW 881
2016-11-24
Ściek skarpowy oraz przepust z blachy falistej w rejonie obiektu 25-PZ
2016-11-23
Prace przy obiekcie 13-WG
2016-11-23
Prace w rejonie obiektu 23-PZ
2016-11-23