67 Tydzień 31.10-06.11.2016

Praca sprzętu do układania poboczy rej. km 458+100
2016-11-04
Prace w km 461+500
2016-11-04
Prace w km ok. 449+500
2016-11-04
Prace w rejonie km 460+800
2016-11-04
Roboty ziemne na DW881
2016-11-04
Widok na plac budowy w rejonie km 458+100
2016-11-04