66 Tydzień 24.10-30.10.2016

Widok na budowaną drogę S-19 w rejonie km 456+700
2016-10-28
Widok na budowaną drogę S-19 w rejonie obiektu 18-PZ
2016-10-28
Umocnienie skarp za pomocą płyt ażurowych przy obiekcie 08-WG
2016-10-28
Przejazd pomiędzy 02-PZ i 03-PZ
2016-10-28
Widok na budowę w rejonie 08-WG
2016-10-28
Widok na obiekt 17-WE
2016-10-28