64 Tydzień 10.10-16.10.2016

Prace w rejonie km 459+800
2016-10-14
Prace w rejonie km 460+500
2016-10-14
Prace w km ok. 451+200
2016-10-14
Skropienie pod podbudowę z betonu asfaltowego na DW 881
2016-10-14