61 Tydzień 19.09-25.09.2016

Widok na plac budowy w rejonie km ok. 451+200
2016-09-23
Roboty ziemne w rej. km 457+100
2016-09-23
23.09.2016 Widok budowaną drogę S-19 w rejonie km 461+200
2016-09-23
Prace w rej. obiektu 05-WD
2016-09-23
Obiekt 06-PZ - 06-APZ
2016-09-23
Obiekt 08-WG
2016-09-23