59 Tydzień 05.09-11.09.2016

Skropienie podbudowy pod warstwy bitumiczne w rejonie km obiektu 13-WG
2016-09-09
Obiekt 06-PZ - 06-APZ
2016-09-09
Obiekt 10-PZ
2016-09-09
Obiekt 16-PZ
2016-09-09
Widok na budowaną drogę S-19 w rejonie planowanego MOP Stobierna
2016-09-08
Widok na podbudowę bitumiczną w rejonie km 458+750
2016-09-08