52 Tydzień 17.07-24.07.2016

Obiekt 05-WD
2016-07-22
Odcinek próbny podbudowy z betonu asfaltowego II warstwa - km 449+500
2016-07-22
Skropienie emusją asfaltową w rejonie km 449+900
2016-07-22
Zbrojenie płyt przejściowych na 06-APZ
2016-07-22
Wykonywanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego na odcinku próbnym
2016-07-21
Wykonywanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego na odcinku próbnym
2016-07-21