50 Tydzień 04.07-10.07.2016

Podbudowa c 3/4 w rejonie km 453+400
2016-07-08
Podbudowa z C3/4 w rejonie km 453+200
2016-07-08
Podbudowa z kruszywa łamanego w rejonie km ok. 457+300
2016-07-08
Prace w rejonie obiektu 05 WD
2016-07-08
Wykonuwanie ścieku trójkątnego w rejonie km 457+000
2016-07-08