49 Tydzień 27.06-03.07.2016

Widok na plac budowy w rejonie km 456+500
2016-07-01
Prace przy wykonywaniu warstwy odsączającej w rejonie obiektu 14-WD
2016-07-01
Profilowanie podbudowy w rejonie km 457+100
2016-07-01
Widok na plac budowy w rejonie obiektu 13-WG
2016-07-01
Obiekt 01-PZ
2016-06-30
Obiekt 02-PZ.
2016-06-30