Planowana zmiana organizacji ruchu w m. Stobierna w dniu 20.03.2017 r.

W dniu 20.03.2017 roku o godz. 12.00 nastąpi zmiana organizacji ruchu w m. Stobierna. Zmiana będzie polegała na wprowadzeniu ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną naskrzyżowaniu drogi wojewódzkiej DW 878  drogą krajową DK-19 w m. Stobierna. Planowany termin obowiązywania organizacji ruchu - do 30.04.2017r.